Hypnose

Hvad er hypnose?

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand hos mennesket, en tilstand af koncentreret og fokuseret opmærksomhed. Bevidstheden og ens kritiske sans glider i baggrunden, ligesom omgivelserne bliver mindre væsentlige. Derimod får underbevidstheden mere plads, og man tænker og oplever mere i billeder og indre forestillinger.

Naturlig trancetilstand

Hypnotisk tilstand - eller lad os kalde det trancetilstand - er en helt naturlig tilstand, som alle mennesker bringer sig selv i dagligt. Det sker f.eks. når du sidder og ”falder i staver”, eller kører bil uden at tænke over hvordan du kom frem. Hypnotisk tilstand opstår også, når du er ved at falde i søvn eller drømmer i næsten vågen tilstand. Det kan også være, du hører noget godt musik, motionerer, arbejder koncentreret e.lign.

Hvem kan hypnotiseres?

Næsten alle mennesker kan hypnotiseres. Nogle har lettere ved at slippe end andre, men det er heller ikke hypnosedybden, der er afgørende. Det afgørende er, at der i den hypnotiske tilstand gives forslag til associationer, billeder eller indre oplevelser, som accepteres af personen i hypnose.

Langt hovedparten har stadig deres vilje intakt under hypnosen, men meget hypnoide personer kan ”snydes”. Det er personer, som har en indlevelse, der er ud over det sædvanlige, og personer som ukritisk accepterer hypnoterapeutens forslag. Derfor kræver det naturligvis høj etik, faglig indsigt og ansvarlighed at arbejde med hypnose.

Langt hovedparten har stadig deres vilje intakt under hypnosen

Foreslår hypnoterapeuten emner eller temaer, som ikke accepteres, er det almindeligvis sådan, at den hypnotiseredes vilje sørger for, at de ikke levnes plads, f.eks. ved at tænke på noget andet.

Det diskuteres, om ikke al hypnose i virkeligheden er ”selvhypnose”. I mange tilfælde kan man argumentere for dette synspunkt, fordi det er inde i hovedet på den hypnotiserede, at billederne dannes. Som modargument kan man spørge, om disse billeder også ville blive dannet, hvis ikke de blev foreslået af hypnoterapeuten?

De fleste kan huske alt eller store dele af, hvad der blev sagt under hypnosen, men ofte tager klienterne en associationstur indimellem, når det bliver for vanskeligt at fastholde opmærksomheden på det, hypnoterapeuten fortæller.

Hvorfor hypnose?

Hypnose er som et hjælperedskab rigtig godt. Det forudsætter dog, at klienten er indstillet på forandring og på at samarbejde med hypnoterapeuten. Hvis det er tilfældet, kan der opnås virkelig gode resultater. I behandlingsmæssig sammenhæng kan hypnose benyttes til at afhjælpe en lang række fysiske og psykiske problemer.

I katastrofesituationer - traumatiske situationer (trafikulykke, voldtægt o.a.) - kan der opstå en meget dybtgående trancetilstand, hvorunder personen kan få ændrede krops-smerte- og tidsoplevelser. Dele af den opståede trancetilstand kan være latent til stede i personen og være med til at præge dagligdagen i lang tid efter hændelsen. Det kan her være en hypnoterapeuts opgave at bevidstgøre trancetilstanden for at få den fjernet.

I trancetilstanden har klienten mulighed for at frigøre sig fra mange af de daglige tilvante forestillinger og skemaer (skemata), som binder, og der opstår mulighed for nye måder at anskue problemer på. Hypnoterapeuten kan hjælpe klienten heri i en eller anden udstrækning, men ofte er klienten selv i stand til at opleve nye muligheder. Her er hypnosen et godt redskab til at skabe nye billeder på løsninger. Hypnosen kan virke frigørende for de muligheder, der hviler latent i personen, men som ikke viser sig, så længe denne befinder sig i den vågne tilstand.

Mens tidligere tiders hypnose i høj grad byggede på hypnoterapeutens evne til at få magt over klienten og få denne til at adlyde hypnoterapeutens velmente anbefalinger eller kommandoer (suggestioner), bygger nutidens kliniske hypnose på opfordringer og positive forslag, så udviklingen og inkorporeringen foregår på klientens egne betingelser.