Skilsmisse-terapi

Den gode skilsmisse.

At forlade hinanden på en god måde er mindst lige så vigtigt som at blive forenet!

I det liv vi har levet, har vi brugt en del tid / liv på at være sammen med et andet menneske, tiden kan ikke gøres om. Derfor er det vigtigt, hvad vi tænker og føler om den tid, vi har brugt sammen. Hvis du tænker at årene er spildte og var forfærdelige, ja, så bliver det dit liv, din historie. Hvis du derimod ser årene som en periode, hvor du oplevede noget godt med et andet menneske, men hvor I fjernede jer fra hinanden, så bliver det din virkelighed. Ideelt set bør der ikke være brug for skilsmisseadvokater, fordi vi ideelt set burde kunne skilles som to mennesker, som ikke ønsker at ødelægge hinandens historie, men som ser hinanden som ok og ordentlige mennesker, men som af forskellige grunde er gledet væk fra hinanden. I terapien undersøges først, om det er en definitiv beslutning at gå fra hinanden, eller om der skal forsøges en forening og en ny opfattelse af parforholdet. Er det sidste tilfældet skal du kikke under parterapi. Er beslutningen truffet, tager vi fat på at afdække de problemstillinger som ligger og venter på at blive løst, stille og roligt.

Imellem terapitimerne, får I lektier for, som detaljeres ud, så det bliver lige til at gå til og således, at der ikke først skal diskuteres form og metode, - det bliver givet i terapien. Da der ikke er to mennesker som er ens, er der naturligvis heller ikke to parforhold som er ens, derfor må terapien tilrettelægges ud fra det par som opsøger hjælpen til en god skilsmisse. Målet for den gode skilsmisse er, at I fortsat kan opleve hinanden som et hvert andet menneske, der ikke har onde hensigter. Forstå, at en skilsmisse bliver et brændemærke for resten af jeres liv, som ikke kan viskes ud eller fjernes. Forstå, at for børnene er I stadig både mor og far, - og voksne, som de skal spejle sig i. Forstå, når vi ser tilbage på det liv, der er gået, er det altafgørende, at vi ser noget godt, for det er det / denne erindring, der bliver vores virkelighed i nuet.