Metoder

Behandlingsmetoder

På denne side kan de se en liste over de metoder, jeg benytter mig af i min behandling. Jeg følger de etiske regler for Nordiske Psykologer, og jeg er derudover medlem af Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. Punkterne på siden her bliver løbende opdateret, så du kan klikke dig til mere information om de forskellige behandlingsmetoder.

Mine primære behandlingsmetoder er kognitiv terapi og hypnose, men jeg griber gerne til andre metoder også. Det gælder om at sammensætte et behandlingsforløb, der er så effektivt og brugbart for klienten, som muligt. Behandlingsforløbet og de brugte metoder er baseret på en grundig udredning af klientens situation.
Du skal være meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til mine behandlingsmetoder og fremgangsmåder.

samtaleterapi

Samtaleterapi

Samtaleterapi kendes også under navnet psykodynamisk terapi og betegner den terapiform, der søger at finde årsager til psykiske lidelser i tidligere oplevelser.

mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er især brugbart i forbindelse med stress og har sin oprindelse i buddhismen. Mindfulness handler meget kort om evnen til at være til stede i nuet.

coaching

Coaching

En metode hvor klienten vejledes til at se nye muligheder og herigennem opnå bedre resultater f.eks. i virksomheden eller som sportsudøver.

familieterapi

Familieterapi

Ofte er et problem spundet ind i et netværk, f.eks. en familie. Ved at tage hele netværket med i ”åben dialog” fjernes skylden fra den enkelte person.

haveterapi

Haveterapi

Vi øver os i at være til stede i nuet og lære at blive nysgerrige på det, der er omkring os - også de små ting. Klienten guides i naturen/haven.

eksistentiel terapi

Eksistentiel Terapi

Eksistentiel terapi tager udgangspunkt i, at vi har nogle eksistentielle livs- og grundvilkår som udgangspunkt for de valg, vi træffer gennem livet.

TFT

TFT

TFT står for tankefeltterapi og er en effektiv terapiform, som er beslægtet med akupunktur. TFT-Metoden benyttes til at ændre stemninger, tanker og følelser.

EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Under vejledning ændres tanker og følelser vha. en teknik, hvor øjnene bevæger sig hurtigt fra side til side.